سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

بیایید املاء تمرین كنیم

اول كلمات را مرور كنید ،بعد روی go كلیك كنید،

حالا كلمه را دوباره مرور كنید و
روی cover كلیك كنید،

كلمه را بنویسید و check را كلیك كنید،درست نوشته بودید؟!ا

ادامه بدهید ببینید چه نمره ای به خودتان می دهید.


فضولی در قسمتهای دیگر هم بلا مانع است!!!

خوب بزن بریم ((كلیك كنید)).