سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................
وضعیت دانش آموزان هفتم

   کلاس 7/1
همه شما عزیزان در ابتدای سال یك نمره بیست به عنوان پاداش دارید.
نمرات ترم  علاوه بر تلاش درسی، متناسب با وضعیت اخلاقی و انضباطی خواهد بود.
معدل نمرات کلاسی و مستمر با كسر تعداد تذكرات انضباطی ،نمره کارنامه خواهد بود.
هر تذكر انضباطی 0/25 نمره منفی دارد.

 ردیف نام و نام خانوادگی
معدل کلاسی
مستمر
 نمره پایانی
2

3
 4
 5
 6
تعداد  تذكر
ضعف درسی
تعداد تذكر
انضباطی
1
 علیرضا احمدی آذر

2
محمد امین  باقری نیا
 

1
1
3
محمد حسین بایگی

4
ابوالفضل پیری


 2
1
5
محمد امین چاوشی

6
محمد پارسا چوپانی

7
محمد حسین حسین پور


 


8
مهدی  خادم صداقت


 


9
معین دینی

10
آرمان رجبی
1
11
سینا روحی نژاد1
1
12
احسان  ریواز


 
1
13
علی اکبر زارعی1

14
یاسین  سعیدی پور

15
ابوالفضل  شهبازی1
1
16
مهدی  صدیقی1
2
17
محمد سجاد طالعی
1
18
عرشیا عباسی

19
میر علی عباسیان

20
امیر حسین عظیمی2

21
احسان علینقیان1

22
امیر رضا قدمی1

23
محمد کردی

24
محمد مهدی کروبی1

25
امیر حسین کمند لو3

26
محمد مهدی گودرزی3
27
محمد رضا محمدی2

28
امیر طاها مردانشاه

29
محمد حسین موسوی جلال

30
متین موسی زاده1

31
محمد حسین مومنی


 1

32
 محمد مهدی میرزایی 


1
 
33
آرتین نصری

  


   
34
 محمود یوسفی