سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز شنبه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
به نام خدا كه ورد زبان پاكان از گناه ، و ذكر دایم پرهیزكاران عالم است ، و به خدای تعالی پناه می برم از جور ستمكاران ، و مكر حسودان ، و ظلم بیدادگران جهان ، و حمد می كنم او را فوق حمد ستایش كنندگان ، خدایا ! تویی یگانه بی شریك و انباز ، و پادشاهی كه از ملك جهان بی نیاز است ، كه هیچ كس به ضدّیت فرمان تو ، و به نزاع در سلطنت تو برنخیزد ، از تو در خواست می كنم كه بر محمّد بنده ی (خاص) و پیامبر بزرگت رحمت فرستی ، و مرا شكر نعمت هایت چنان بیاموزی كه به منتهای خشنودیت نایل گردم ، و نیز مرا بر طاعت خود یاری كنی ، و بر ملازمت بندگی ات ، و استحقاق ثواب به لطف و عنایت مدد فرمایی ، و بر من ترحّم كنی كه مرا در همه عمر از معصیت بر طاعت خود اعراض دهی ، و مادامی كه در این جهانم باقی میداری به كاری موفّقم بدار كه مرا سودمند باشد ، و به علوم و اسرار كتاب خود مرا شرح صدر عطا كن ، و به خواندن قرآن گناهم را محو گردان ، و در دین و ایمان جسم و جانم را سلامت بخش ، و خُلقم را خوش كن كه آنان كه باید با من اُنس گیرند از من وحشت نكنند ، و با من چنانكه در گذشته عمر احسان كردی در بقیه عمر هم لطف و احسان فرما ،
ای مهربان ترین مهربانان عالم.