سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز یكشنبه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
به نام خدایی كه جز به فضل و رحمتش به چیزی امیدوار نیستم ، و غیر از عدل و دادش از چیزی نمی ترسم ،  و جز به قول او (و كتاب او)به چیزی اعتماد ندارم ، و جز به رشته خلاص و محبّت او به چیزی چنگ نمی زنم ، به تو پناه می برم ای خدای صاحب عفو و خوشنودی ، از ظلم و تعدّی خلق و از تغییرات و حوادث روزگار ، و غم و اندوه پی در پی ، و پیش آمدهای سخت و ناگوار ، و از این كه عمرم به سر آید و خود را مهیّا و آماده ی سفر آن جهان نكرده باشم ، و از تو می طلبم كه رهبری به هر خیر و صلاح و اصلاح امورم بفرمایی ، و از تو یاری می طلبم كه مرا با هر چه فتح و فیروزی و كامروایی است مقرون سازی ، و تنها از تو خواهانم كه مرا لباس عافیت كامل ( از هر رنج و غم)بپوشانی ، و سلامتی دائم (از هر درد و الم)عطا كنی ، و به تو پناه می برم ای خدا از وسوسه های شیطان ، ودر پناه سلطنت تو از ظلم و جور سلاطین امان می جویم ، پس تو نماز و روزه و طاعتم بپذیر ، و فردا و پس فردای مرا نكوتر از این ساعات و این روزم قرار ده ، و مرا در میان خویش و قبیله و قومم عزیز گردان ، و از هر شرّی در خواب و بیداری  محفوظم بدار ، كه تویی خدای بهترین نگهبان خلق ، و مهربان ترین مهربانان عالم ، خدایا ! به درگاه تو آمده و بیزاری می جویم از امروز و همیشه ایام بعد آن ، از یكایك شرك كفر و كجروی ، و به درگاهت به اخلاص دعا می كنم كه در معرض اجابت قرار گیرد ، و عمری بر طاعتت پایداری میكنم به امید ثواب تو ، پس درود فرست بر محمّد كه بهترین خلق تو و خواننده خلق بسوی معرفت و توحید توست ، ومرا عزیز گردان بعزّت ابدی خود كه ذلّت از پی آن نیست ، و محفوظ بدار به دیده عنایت خود كه خواب نخواهد داشت ، و كارم را به بریدن از خلق و توجه كامل به تو به پایان آرم ، و عمرم را به آمرزش و مغفرت تو ختم كن ، كه تو بسیار بخشنده و مهربانی .