سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز پنج شنبه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
ستایش مخصوص خداست كه شب تار را به قدرت كامله از جهان ببرد ، و روز روشن را از لطف و رحمت به جای آن بیاورد ، و روشنی روز پس از شب تار مرا فرا گرفت در حالی كه متنعّم به نعمت اویم ، ای خدا چنان كه مرا برای این روز باقی داشتی برای روزهای بسیار مثل این روز هم باقی بدار ، و درود بر پیامبر محمّد و آل او فرست ، و مرا در این روز و شب ها و روزهای دیگر مبتلا مگردان به غم و درد و اندوه ، به سبب ارتكاب افعال حرام و كسب گناهان ، و نسیبم گردان هر خیری كه بر این روز و در این روز و بعد از این روز مقدر كرده ای ، و هر شرّی بر این روز و در این روز و بعد از این روز است از من دفع فرما ، خدایا!من به عهد و رشته اسلام به درگاه تو متوسلم ، و به حرمت و عظمت قرآن بر درگاه تو متّكی هستم ، و به مقام حضرت محمّد مصطفی كه درود خدا بر او و آلش باد نزد تو شفاعت می طلبم ، پس بار خدایا! كاری كه به بر آمدن حاجتم امیدوار كند مرا بیاموز ، ای مهربان ترین مهربانان عالم ، بار خدایا! در این روز پنج شنبه پنج چیز بر من مقدر فرما كه جز كرم تو گنجایش آن ندارد ، و جز نعمتهای بی پایان تو طاقت آن نیارد ، نخست آن كه سلامتی بخش كه بر طاعتت توانا باشم ، دیگر به عبادتی موفقم كن كه به آن مستحق ثواب عظیم تو شوم ، دیگر حالی یا رزق وسیع از طریق حلال نسیبم فرما ، دیگر مرا در مواضع بیمناك به امان خود امین بگردان ، دیگر مرا از حوادث پر غم و اندوه عالم در پناه خود آور ، و درود بر محمّد و آل محمّد فرست ، و توسّل مرا به آن بزرگوار شفیع من قرار ده ، و سودمند برای سفر آخرتم گردان ، زیرا تنها تویی كه مهربان ترین مهربانان عالمی .