سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

((دعای روز جمعه))
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
ستایش مخصوص خداست كه اول است پیش از ایجاد جهان و احیای زندگان ، و آخر است پس از فنا و زوال موجودات عالم ، دانایی است كه هرگز چیزی فراموش نكند ، و از نعمتش بر شكر گذاران كم نگذارد ، و كسی كه ادعا كند به در گاهش محروم ننماید ، و كسی كه به او چشم امید دارد ناامید نگرداند ، خدایا! تو را گواه می گیرم و گواهی تو كافی است ، و باز گواه می گیرم تمامی فرشتگان تو و ساكنان آسمانها و حاملان عرش تو را ، و پیامبران و رسولانی كه مبعوث بر خلق فرمودی ، و هر چه از انواع گوناگون خلق كه افریدی ، همه را گواه می گیرم و گواهی می دهم كه تویی خدای عالم و جز تو هیچ خدایی نیست ، تو یكتا و بی شریك و بی مِثل و مانندی ، قول تو را خلاف و تغییری نخواهد بود ، و گواهی می دهم كه حضرت محمّد كه درود خدا بر او و آلش باد بنده تو و پیامبر توست ، هر چه بار وحی و رسالت به دوش او نهادی همه را به بندگان تو رسانید ، و در راه (طاعت) خدای عزّ و جلّ حق كوشش را بجای آورد ، و او به آنچه از ثواب نعمت های هستی حق و حقیقت بود به خلق بشارت داد ، و به آنچه صدق بود از عِقاب و عذاب های دوزخ بترسانید ، بار خدایا!مرا در دین خود تا زنده ام می خواهم كه ثابت بداری ، وبه ظلمت گمراهی دلم را تاریك مگردان پس از آنكه به نور هدایت روشن ساختی ، و از جانب خود رحمت خاصّم عطا فرما كه همانا تویی بخشنده ی بی عوض ، درود فرست بر محمّد و آل محمد ، و مرا از پیروان و شیعیان آن حضرت قرار ده ، و در زمره ی آن بزرگوار در قیامت محشور گردان ، و مرا توفیق ده بر ادای فریضه ی روزهای جمعه ، و بر طاعت هایی كه در این روز بر من واجب نموده ای و بر عطاهایی كه در آن برای اهلش در روز جزا نسیب گردانیده موفق بدار ، كه همانا تویی یكتا خدای مقتدر حكیم .