سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

.كتاب دانش آموز پایه هفتم                  . كتاب كار پایه هفتم


نمونه سوالات ترم اول. نمونه سوال كتبی 1
                                  .   نمونه سوال شفاهی 1                       

. نمونه سوال كتبی 2                                   .   نمونه سوال شفاهی 2     

. نمونه سوال كتبی 3                                   .   نمونه سوال شفاهی 3     

. نمونه سوال كتبی 4                                   .   نمونه سوال شفاهی 4     


 سوالات ترم اول مدرسه راهنمایی شهید كلاهدوز

1. موزیك ویدئو سامی یوسف(Make me strong )
2. موزیك ویدئو سامی یوسف( Silent words )


كلاس را انتخاب كنید(كلیك كنید)


كلاس 7/1
كلاس 7/2كلاس 7/3


جناب آقای منتظر پیام شما دریافت شد.حتما به روی چشم.