سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................


Very useful information Housekeeping

دانستنی های بسیار مفید خانه داری


To give a shine to hair
برای درخشندگی موAdd one teaspoon of vinegar to hair, then wash hair
یك قاشق سركه به موهای خود زده، سپس آب بكشید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To get pure and clean ice
برای به دست آوردن یخ پاك و تمیزBoil water first before freezing
آب را اول بجوشانید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To make the mirror shine
برای درخشندگی آینهClean with spirits
آن را با اسپرایت پاك كنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To remove chewing gum from clothes
برای پاك كردن آدامس از روی لباسKeep the cloth in the freezer for an hour
لباس را به مدت 1 ساعت در فریزر قرار دهید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

For polished to make white clothes
برای جلا بخشیدن به لباس های سفیدSoak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes
لباس را همراه با یك تكه لیمو به مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس كنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To avoid tears while cutting onions
برای جلوگیری از ریزش اشك هنگام پوست كندن پیازChew gum
آدامس بجوید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To boil potatoes quickly
برای جوشاندن سریع سیب زمینیSkin one potato from one side only before boiling
پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از یك جهت پوست بگیرید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To boil eggs quickly
برای جوشاندن سریع تخم مرغAdd salt to the water and boil
به آب آن نمك اضافه كنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To check freshness of fish
برای امتحان تازه بودن ماهیPut it in a bowl of cold water. If the fish floats, its fresh
آن را در یك كاسه آب سرد بگذارید. در صورتی كه ماهی شناور شود تازه است

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To check freshness of eggs
برای امتحان تازگی تخم مرغPut the egg in water. If it becomes horizontal, its fresh. If it becomes slanting, its 3-4 days old. If it becomes vertical, its 10 days old. If it floats, its stale
آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است. اگر به صورت كج قرار گرفت 3-4 روزه است. اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است. اگر شناور شد كهنه است

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To remove ink from clothes
برای پاك كردن اثر جوهر از روی لباسPut toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash
خمیر دندان را روی لكه جوهر قرار دهید و بگذارید خشك شود سپس بشویید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

Ants to escape
برای فرار مورچه هاKeep the skin of cucumbers near the place or ant hole
پوست خیار را نزدیك سوراخ مورچه‌ها قرار دهید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To get rid of mice or rats
برای خلاص شدن از دست موشSprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away
در محلی كه موش را پیدا كرده‌اید فلفل سیاه بپاشید. موشها فرار خواهند كرد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

To get rid of mosquitoes at night
برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شبKeep leaves of mint near your bed or pillows and in around the room
برگهای نعنا را نزدیك تخت و بالش و در اطراف اطاق خود قرار دهید