سوالات و نظرات خود را، فقط در صفحه نخست،قسمت گفتگوی آزاد مطرح كنید ...............................................................................................................

To fall in love

عاشق شدن

 

To laugh until it hurts your stomach

.آنقدر بخندی كه دلت درد بگیره

 

To find mails by the thousands when you return from a

vacation.

بعد از اینكه از مسافرت برگشتی ببینی

هزار تا نامه داری

 

To go for a vacation to some pretty place.

برای مسافرت به یك جای خوشگل بری

 

To listen to your favorite song in the radio.

به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی

 

To go to bed and to listen while it rains outside.

به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی

 

To leave the Shower and find that

the towel is warm

از حموم كه اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !

 

To clear your last exam.

آخرین امتحانت رو پاس كنی

 

To receive a call from someone, you don't see a

lot, but you want to.

كسی كه معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت

می خواد ببینیش بهت تلفن كنه

 

To find money in a pant that you haven't used

since last year.

توی شلواری كه تو سال گذشته ازش استفاده

نمی كردی پول پیدا كنی

 

To laugh at yourself looking at mirror, making

faces.

برای خودت تو آینه شكلك در بیاری و

بهش بخندی !!!

 

Calls at midnight that last for hours.

تلفن نیمه شب داشته باشی كه ساعتها هم

طول بكشه

 

To laugh without a reason.

بدون دلیل بخندی

 

To accidentally hear somebody say something good

about you.

بطور تصادفی بشنوی كه یك نفر داره

از شما تعریف می كنه

 

To wake up and realize it is still possible to sleep

for a couple of hours.

از خواب پاشی و ببینی كه چند ساعت دیگه

هم می تونی بخوابی !

 

To hear a song that makes you remember a special

person.

آهنگی رو گوش كنی كه شخص خاصی رو به یاد شما

می یاره

 

To be part of a team.

عضو یك تیم باشی

 

To watch the sunset from the hill top.

از بالای تپه به غروب خورشید نگاه كنی

 

To make new friends.

دوستای جدید پیدا كنی

 

To feel butterflies!

In the stomach every time

that you see that person.

وقتی "اونو" میبینی دلت هری

بریزه پایین !

 

To pass time with

your best friends.

لحظات خوبی رو با دوستانت سپری كنی

 

To see people that you like, feeling happy

.كسانی رو كه دوستشون داری رو خوشحال ببینی

 

See an old friend again and to feel that the things

have not changed.

یه دوست قدیمی رو دوباره ببینید و

ببینید كه فرقی نكرده

 

To take an evening walk along the beach.

عصر كه شد كنار ساحل قدم بزنی

 

To have somebody tell you that he/she loves you.

یكی رو داشته باشی كه بدونید دوستت داره

 

remembering stupid

things done with stupid friends.

To laugh .......laugh. ........and laugh ......

یادت بیاد كه دوستای احمقت چه كارهای

احمقانه ای كردند و بخندی

و بخندی و ....... باز هم بخندی

 

These are the best moments of life....

اینها بهترین لحظه‌های زندگی هستند

Let us learn to cherish them.

قدرشون رو بدونیم

 

"Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed"

زندگی یك هدیه است كه باید ازش لذت برد

نه مشكلی كه باید حلش كرد

چاپلین می گوید :

وقتی

زندگی 100 دلیل برای گریه كردن

به تو نشون میده

تو 1000 دلیل برای خندیدن

به اون نشون بده